Spannmål

Åkerarealen runt Ulfstorps säteri är cirka 600 hektar där vi odlar vete, havre, raps och ärtor. Spannmålen torkas och lagras i torkanläggning på gården, anläggningen rymmer cirka 2800 ton spannmål.

Det är gårdens eget spannmål som används till fodret som vi använder i vår äggproduktion, på det sättet kan vi säkerställa att vi själva har full kontroll över vår äggproduktion i hela kedjan och vi kan lägga allt fokus på äggens kvalitet och hönsens hälsa. Läs gärna mer om vår äggproduktion här.