Vår historia

Ordet Säteri kommer från ”sätesgård”, och fick fram till 1820 endast ägas och bebos av frälsemän, det vill säga personer av adlig börd. Gården skulle också hållas i god hävd och när kungen kom förbi skulle han ges kost och logi, samt nya hästar.

Den första kända ägaren nedtecknad 1473 var väpnaren Bengt Björnsson Bååt. Under 1600-talet var egendomen i Forstena-ättens ägo, och under 1700-talet tillhörde den Hård Köhler Cronhjelm och i början på 1800-talet Posse. År 1828 köpte Major Johan Martin Liedberg säteriet av Överste d’Orchimont. Idag bor nu femte generationen Liedberg på säteriet.

Gården drivs av bröderna Fredrik och Michael Liedberg med familjer. Gårdens produktionsgrenar består av skogsbruk, spannmålsodling, äggproduktion, jakt och turism.