Ett säteri med anor.

I nådens år anno 1828 byggdes gården i sitt nuvarande skick. Samtidigt skapade de första generationerna Liedberg en tradition att föra bygdens utveckling framåt. Man blev banbrytande med jordbruksteknik, redskap och kunskap och framförallt med att skapa bra förutsättningar för livskvalitet.

Genom bröderna Fredrik och Michael Liedberg med familjer är det idag den femte generation Liedberg som bor och bedriver verksamheten på Ulfstorps Säteri. Gårdens produktionsgrenar består av skogsbruk, spannmålsodling, äggproduktion, jakt och turism.