Skogsbruket

Skogsarealen kring Ulfstorps Säteri är cirka 700 hektar där arbetet med plantering, röjning, gallring, skotning och avverkning lejs ut. Den årliga tillväxten ligger på cirka 4000 m3sk/ha och har en bonitet på 9,2. Det görs ett uttag på 1000-2000 m3sk/år där cirka 200 m3sk ur första gallring går till flis för eget bruk som uppvärmning, flispannan installerades 2005.

Ulfstorp innehar bevis om skogscertifiering: