Vi är Ulfstorps Gårdsägg

Lokalproducerat är klimatsmart.

Strax utanför Grästorp på den bördiga Varaslätten ligger Ulfstorps Säteri, där vår släkt har drivit lantbruk ända sedan 1800-talet. Det är anor som förpliktar – för oss är det en
självklarhet att förvalta jorden väl och bygga bestående värden att lämna vidare till nästa generation. Och då menar vi inte bara våra egna barn, utan alla som lever på vår enda planet.

På gården har vi alltid odlat spannmål, men numera ägnar vi även våra krafter åt äggproduktion – ett resultat av det växande intresset för lokalproducerade livsmedel hos konsumenterna. Det är en sund trend, baserad på samma medvetna kretsloppstänkande som driver oss i allt vi gör.

Ett kretslopp med mervärden

Hos oss börjar allt förstås med hönsen, som kommer från en uppfödare alldeles i närheten med samma höga kvalitetskrav som vi. De lever sina liv på gården och får äta havren, vetet och rapsen från våra egna åkrar – som gödslas med hönsens egen spillning. Den näringsrika, naturliga gödseln resulterar i spannmål med ännu mer fullvärdigt protein, som i sin tur ger ännu godare och nyttigare ägg, och så vidare.

Vänd på en torva på våra marker, så ser du att där kryllar av maskar som gör jorden lucker och livgivande. Maskarna lockar i sin tur till sig ett rikt fågelliv. Hela odlingslandskapet sveps med i en god spiral, där liv föder liv och omsorgen om djurens välbefinnande är en självklarhet.

Full kontroll för din trygghet

Äggen som hönorna värper sorterar, tvättar och packar vi själva i vårt moderna packeri – och det lokala kretsloppet sluts när Håkantorps slakteri en knapp mil bort till sist ser till att hela fågeln tas tillvara och blir stommen i en värmande och näringsriktig hönssoppa.

Ägg är i sig ett ovanligt klimatsmart livsmedel tack vare hönans otroliga energieffektivitet – det krävs bara två kilo foder för att få fram ett kilo ägg. Genom vår produktion utan mellanhänder och långväga insatsvaror blir äggen ett ännu smartare val, med så små klimatstörande utsläpp som någonsin är möjligt. Det är helt enkelt en kort väg mellan oss och våra kunder. Färskare blir de knappast heller: Som mest är våra ägg tre dagar gamla när de landar på hyllan i butiken. När du köper Ulfstorps Gårdsägg vet du att du får hälsosamma och välsmakande ägg – samtidigt som du gör en rejäl insats för vår gemensamma miljö.


Vi har tack vara pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kunnat investera i två värmeväxlare till två av våra hönsstall. Värmeväxlarna är energismarta och återanvänder värmen i luften som ventileras ut ur stallet vilket gör att behovet av tillskottsvärmen minskar. Investeringen leder även att leda till en lägre ammoniakhalt i stallet och en torrare ströbädd vilket kommer att öka hönans välmående.

Färskt eller kokt?

Om du är osäker på om ett ägg är kokt eller inte kan du snurra på det. Ett kokt ägg kokt snurrar snabbt och jämt medan ett okokt ägg snurrar långsamt och ojämnt.