Ett kretslopp med mervärden

Kretsloppstänkandet som genomsyrar hela Ulfstorps Gårdsäggs produktion bygger på respekt för naturen och ett stort engagemang. Detta omfattar självklart också djurens välbefinnande – ägg från Ulfstorp är ägg från friska höns som mår bra.

Vi kan även erbjuda helt igenom ekologiska ägg tack vare noggrant utvalda samarbetspartners i vår närhet, som delar vår syn på omsorgsfull djurhantering. För att uppfylla det ekologiska regelverket till punkt och pricka krävs vissa avsteg från det lokala kretsloppstänkandet, men vi vill ge dig möjligheten att välja själv.

Vår produktion, packning och distribution är givetvis certifierad av såväl branschorganisationen Svenska Ägg som enligt IP Livsmedel.

Vill du, som privatperson, köpa våra ägg har vi sammanställt våra återförsäljare.

Visste du att…?

Skalet på ett hönsägg har cirka 10 000 porer, vardera med en diameter på 0,017 millimeter. Under de 21 dagar som ägget ruvas tar det upp cirka sex liter syrgas samt avger fyra och en halv liter koldioxid och elva liter vattenånga. Puh…