Certifiering

Ulfstorps Gårdsäggs äggproduktion uppfyller kriterierna för äggproducerande företag enligt certifieringen Svensk Äggkvalitet. Detta enligt certifikat från Svenska Ägg.

Ulfstorps Gårdsägg innehar certifieringen ”IP Certifierad Produktion” vad gäller paketering och försäljning av ägg, denna certifiering utfärdas av Kiwa.

   

Ulfstorps Gårdsägg uppfyller rådets förordning för ekologisk produktion (EG) nr 834/2007. Regler för KRAV-certifierad produktion.
Certifikatet omfattar mottagning, tvättning och packning av ekologiska ägg.

Färska ägg

Riktigt färska ägg är svåra att skala eftersom de olika hinnorna klibbar fast sig vid varandra. Det bästa är att koka ägg som är minst en vecka gamla. Äggens ålder får du fram genom att räkna 28 dagar bakåt från bäst-före-datumet på förpackningen.