Certifiering

Vår äggproduktion uppfyller kriterierna för äggproducerande företag enligt certifieringen Svensk Äggkvalitet. Detta enligt certifikat från Svenska Ägg.

Vi har också certifieringen ”IP Certifierad Produktion” vad gäller vår paketering och försäljning av ägg, denna certifiering utfärdas av Kiwa.