Västsveriges Jaktcentrum

Ulfstorps Säteri är Västsveriges jaktcentrum. Vi erbjuder jägarexamen på endast tre dagar men också en rad olika jaktarrangemang, styckningskurser med mera.
Här finns en av landets modernaste skjutbanor och på våra omfattande jaktmarker i kanten av Varaslätten finns alla förutsättningar för en jaktupplevelse utöver det vanliga. Vi har även ett fint vilthägn på 80 hektar med dovhjort och mufflon.

Läs mer här

Äggproduktion

Under vårt eget varumärke, Ulfstorps Gårdsägg, bedriver vi en omfattande äggproduktion och vi är medlemmar i branschorganisationen Moderna Ägg. Vår produktion har fokus på äggens kvalitet och hönsens hälsa. I moderna inredda burar lever hönsen i små grupper om 8-10 höns. Burarna är inredda med värpreden, ströbädd och sittpinnar. Hönorna är friskare än frigående höns inomhus.

Läs mer här

Ulfstorps Säteri

I nådens år anno 1828 byggdes gården i sitt nuvarande skick. De första generationerna Liedberg skapade en tradition att föra bygdens utveckling framåt genom banbrytande jordbruksteknik, redskap och kunskap och framförallt med att skapa bra förutsättningar för livskvalitet. Genom bröderna Fredrik och Michael Liedberg med familjer är det idag den femte generation som bor och bedriver verksamheten på Ulfstorps Säteri.

Läs mer här